Op dinsdag 8 oktober 2013 heeft de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG), mede namens de Stichting Autogas Nederland (SAN), een petitie aan de Kamercommissie van Financiën aangeboden. Hierin verzoekt zij dringend om de in het Belastingplan 2014 opgenomen accijnsverhoging van € 0,07 excl. BTW per liter op LPG, niet door te voeren.

De accijnsverhoging treft LPG-rijders en gebruikers van propaan (voornamelijk huishoudens en agrarische bedrijven). De VVG voert daarvoor de volgende steekhoudende argumenten aan:

1. Het heeft tot gevolg dat steeds meer LPG-rijders in de grensstreek in België en Duitsland zullen gaan tanken, omdat er in Duitsland slechts 9,7 cent accijns over een liter LPG wordt geheven en in België helemaal geen accijns. Behalve dat dit zal leiden tot een volumedaling voor de LPG-branche, zal ook de verwachtte accijnsopbrengst van € 50 miljoen door de verhoging niet worden gehaald.

2. Het is in strijd is met het voornemen van staatssecretaris Weekers om de accijnzen op de verschillende gasvormige brandstoffen meer met elkaar in overeenstemming te brengen, zoals verwoord in de Autobrief 2011.

3. Het druist in tegen de afspraken van het Convenant LPG-autogas:
– De sector heeft de externe veiligheid verder vergroot en daarvoor ruim € 30 miljoen geïnvesteerd. Daarbij is afgesproken is dat er de mogelijkheid tot terugverdienen van deze investeringen zou zijn. Met de voorgestelde accijnsverhoging wordt deze mogelijkheid ernstig bedreigd en de gemaakte afspraak geschonden.

4. Het leidt tot een verslechtering van de emissie-uitstoot:
– Autogas heeft nog steeds emissievoordelen t.o.v. diesel en benzine, ook bij Euro 5 en Euro 6.
– Omschakeling naar andere brandstoffen, met name benzine, leidt zodoende tot hogere uitstoot van CO2 en andere emissies zoals roetdeeltjes.
– Het zal leiden tot hogere kosten voor het reduceren van CO2-uitstoot door het verkeer.

5. Het advies van de European Expert Group wordt genegeerd:
– Well to wheel is de CO2-uitstoot van autogas (LPG) 14% lager dan van benzine en 10% lager dan van diesel. Daarnaast is de uitstoot van NOx lager dan van benzine en veel lager dan van diesel. Verder vindt er geen uitstoot van roetdeeltjes plaats.
– Daarom heeft de European Expert Group die de Europese Commissie adviseert op het gebied van Future Transport Fuels, aangegeven dat LPG de komende jaren een belangrijke rol moet gaan spelen om de doelstellingen op het gebied van beperking van uitstoot van schadelijke stoffen te realiseren.

6. Het als gevolg heeft dat ook de accijns op propaangas verhoogd wordt wat leidt tot:
– Een aanzienlijke kostenverhoging voor gebruikers van propaangas voor verwarming, een primaire levensbehoefte ten opzichte van aardgasgebruikers.
– Een mogelijke overstap van propaangasgebruikers naar alternatieve brandstoffen die milieuonvriendelijker zijn dan propaangas.
– Een extra lastenverzwaring voor de agrarische sector die door het vervallen van de lage accijns voor rode diesel in januari 2010 ook al te maken heeft gehad met een forste lastenverzwaring.


Meer lezen over: ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.