Het aantal personenauto’s van 25 jaar en ouder en het gebruik van deze relatief vervuilende auto’s nemen toe. Vooral de recent geïmporteerde ‘oldtimers’ rijden relatief veel kilometers. Dat duidt er op dat ze steeds vaker niet alleen voor recreatief, maar ook voor dagelijks vervoer worden gebruikt. Dit blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Uit deze studie blijkt dat een milieuzone voor oldtimers, waarbij deze auto’s uit de Nederlandse steden worden geweerd, de uitstoot van schadelijke stoffen kan verminderen en zo stikstofdioxideknelpunten kan wegnemen.

Uitstoot
In 2011 bedroeg de uitstoot van oldtimers bijna 3 kiloton stikstofoxiden (NOx) en 0,2 kiloton fijnstof (PM10). Dat is respectievelijk 10 en 5 procent van de totale emissies van personenauto’s in datzelfde jaar, terwijl het aantal kilometers dat oldtimers aflegden slechts ongeveer 1,5 procent uitmaakte van het totale aantal kilometers gereden door personenauto’s. Van de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof van de sector Verkeer en Vervoer zijn oldtimers verantwoordelijk voor respectievelijk circa 2 en 6 procent. In 2015 is de uitstoot van oldtimers weliswaar nog steeds 3 kiloton stikstofoxiden en 0,2 kiloton fijn stof, maar is het aandeel van de oldtimers groter: op het totaal van de uitstoot door personenauto’s zijn de oldtimeremissies dan 15 procent stikstofoxiden en 5 procent fijn stof. Het aandeel in de emissie van stikstofoxiden stijgt, omdat de rest van het personenautopark schoner wordt als gevolg van de Europese emissienormering.

Milieuzone
De uitstoot kan in 2015 lager uitvallen als er landelijk een milieuzone wordt ingesteld waarmee alle oldtimers uit de bebouwde kom worden geweerd. De stikstofoxidenuitstoot kan dan met maximaal 2 tot 2,5 kiloton worden teruggedrongen, en de fijnstofuitstoot met maximaal 0,1 kiloton. Het zou dan moeten gaan om milieuzones die substantieel groter zijn dan de huidige milieuzones voor vrachtauto’s. Landelijk zou het aantal binnenstedelijke luchtknelpunten voor de fractie stikstofdioxide (NO2) hierdoor met circa 5 procent kunnen afnemen. Door de afname van de fijnstofuitstoot heeft een milieuzone ook positieve effecten op de gezondheid, omdat fijn stof veel schadelijker is voor de gezondheid dan stikstofdioxide.

LPG wordt genegeerd
In het onderzoek dat op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd uitgevoerd wordt echter met geen woord gerept over oldtimers met een LPG-installatie aan boord, laat staan auto’s van 25 jaar en ouder die zijn omgebouwd tot elektrisch voertuig. LPG-auto’s stoten amper schadelijke stoffen uit, maar krijgen vooralsnog geen uitzondering. Milieudefensie lijkt vooralsnog de enige partij te zijn, samen met onze collega’s van Autoblog.nl, die LPG-voordelen onderschrijft en een uitzondering voor deze groep auto’s ziet zitten.


Meer lezen over: , , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

rijdt duurzaam, rijdt oldtimer…

Volgens mij is auto’s weggooien ook niet goed voor het milieu, dus net zolang doorrijden totdat deze helemaal versleten is!

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.