De Tweede Kamer wil dat er spijkers met koppen worden geslagen want Nederland gaat met dit tempo de klimaatdoelen van Parijs niet halen, zo vreest men.

We schreven reeds meerdere malen over de vrees dat Nederland de doelen als neergelegd in het klimaatakkoord van Parijs niet gaat halen als er niet rap dingen veranderen. Op grond van dat verdrag dient de energievoorziening te worden verduurzaamd zodat de uitstoot van broeikasgassen kan worden teruggedrongen.

Vooral de linkse partijen in de Tweede Kamer willen dat het verduurzamen van de energieproductie sneller gaat dan momenteel het geval is. Naar de mening van bijvoorbeeld Kamerlid Van Veldhoven (D66) moet Nederland hierin vooroplopen. Kamerlid Dik (ChristenUnie) betoogt dat we “de financiële en ecologische rekening niet bij volgende generaties [mogen] leggen”.

Een simpele oplossing lijkt het sluiten van de kolencentrales. Daar is de luchtkwaliteit bij gebaat, alleen zullen er andere manieren moeten worden gevonden om genoeg energie op te wekken. Zonnepanelen en windmolens kunnen daarbij natuurlijk van pas komen, maar dergelijke duurzame vormen van energiewinning vragen om fikse investeringen.

De Kamer heeft in elk geval forse kritiek geuit op minister Kamp omdat enkele moties wel werden aangenomen, maar daar in de praktijk vervolgens weinig mee gebeurde. Bovendien is niet iedereen het erover eens dat het sluiten van kolencentrales de oplossing is, omdat er natuurlijk ook een fors aantal banen mee gemoeid is. Ook is het volgens Kamp onlogisch om onze kolencentrales nu al te sluiten, aangezien ze tot de efficiëntste van Europa behoren. Daarbij: sluiting van de centrales is volgens de minister in strijd met het energieakkoord.

Op 14 februari 2017 zal de Kamer stemmen over enkele moties omtrent deze problematiek.


Meer lezen over: , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Afgezien van het feit dat dit natuurlijk slecht is voor ons landje en haar inwoners ontneemt de VVD ons nu ook de mogelijkheid een grote bek op te zetten als het om internationale klimaat deals gaat. Nice work minister kamp.

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.