Vanaf morgen worden op veel snelwegen de borden onthuld van 130 km/u en krijgt 45% van de Rijkswegen in Nederland te maken met een (soms tijdelijke) snelheidsverhoging. Het zorgt onder veel automobilisten voor een beter gevoel van doorstroming, maar lang niet iedereen is blij met de 10 km/u extra. Milieudefensie is niet geheel verrassend fel tegen de stijging.

Milieudefensie laat weten dat de verhoging van de maximumsnelheid op bijna de helft van de Nederlandse snelwegen wel degelijk nadelig is voor de luchtkwaliteit. Volgens verkeersminister Schultz van Haegen levert dit geen problemen op voor de luchtkwaliteit en het milieu. “Onzin,” reageert Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. “Door het harder rijden wordt de lucht viezer en ongezonder en de schade aan het klimaat groter.”

Luchtvervuiling
In 2015 moet Nederland voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Volgens de berekeningen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat dat lukken. Uit daadwerkelijke metingen van fijnstof en stikstofdioxide, blijkt echter dat de Europese dagnormen nog vaak overschreden worden. Daarnaast staan de Europese normen twee keer zoveel vervuiling toe dan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Stumpe: “Het is maar de vraag of we de Europese normen halen, dat we de gezonheidsnormen niet halen staat echter als een paal boven water.” Fijnstof en stikstofdioxiden zijn schadelijk voor de gezondheid.

CO2-uitstoot
Omdat harder rijden minder zuinig is wordt er meer benzine verbrand waardoor het harder rijden voor extra CO2-uitstoot zorgt. De snelheidsverhoging van 120 naar 130 kilometer per uur zorgt voor tien procent meer CO2-uitstoot. Het levert de staat wel jaarlijks 50 tot 100 miljoen euro aan extra accijnsinkomsten op.

A2
De snelheid op de A2 wordt pas later verhoogd omdat de minister hier schermen laat plaatsen om de concentratie luchtvervuiling onder de Europese normen te houden. Deze schermen houden de concentratie lager doordat de luchtverontreiniging verspreid wordt over een groter gebied. Stumpe: “De minister probeert de maximum toelaatbare vervuiling te halen door de vervuiling te verspreiden waardoor meer mensen er last van zullen hebben.”

Milieudefensie vindt het onverantwoord dat verkeersminister Schultz viezere, ongezondere lucht en klimaatschade acceptabel vindt. De maatregel levert nauwelijks tijdswinst op en is vooral bedoeld om automobilisten die graag hard rijden een plezier te doen. Stumpe: “We hopen dat na de verkiezingen milieu en een schone leefomgeving weer een rol gaan spelen in het besturen van Nederland en dat deze maatregel teruggedraaid wordt.”


Meer lezen over: , , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

10% meer CO2 uitstoot ja? En daarbij hoort 50 tot 100 miljoen extra accijnsinkomsten?

En dat CO2 uitstoot 1 op 1 gekoppeld is aaan het brandstofverbruik behoeft hopelijk geen uitleg meer?

Daarmee is het namelijk toch wel heel eenvoudig berekenen…:

Stel dat (“worst case”) het 100 miljoen extra op zou opleveren, dan betekent dat dus, dat 100% van alle in Nederland betaalde
brandstofaccijns, gelijk zou staan aan 1000 miljoen. Vreemd genoeg betaalden we in 2010 echter al 7,7 miljard puur aan brandstofaccijns…

Ergens gaat er dus iets met een factor 7,7 mis in de berekening van die “10%”…

Prima als je idealen hebt, maar verdedig ze niet met valse “feiten” die beter bij je verhaal passen.

10% meer CO2 uitstoot is namelijk kolder…

10%?

Enig idee hoe gruwelijk veel meer brandstof er doorheen gaat als je tegenwind hebt dan?
En wat te denken van te lage bandenspanningen, slecht onderhoud, ethanol in de benzine? Zorgt allemaal voor meerverbruik, maar 130 km/u rijden, dáár komt natuurlijk de echte vervuiling vandaan.

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.