Qbuzz Utrecht
We hadden al zo’n vermoeden, maar de Euro-6 stadsbussen die eind 2013 zijn geïntroduceerd in de stadsbusvloot in de gemeente Utrecht zijn toch echt schoner dan de eerdere generaties dieselbussen. Dit blijkt uit metingen die TNO uitvoerde in de Utrechtse binnenstad.

Niet alleen zware vrachtauto’s maar ook stadsbussen en distributietrucks zijn met de introductie van de Euro-6 norm schoner geworden. De metingen aan de nieuwe Euro-6 stadsbussen van Qbuzz die TNO in juli 2014 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Gemeente Utrecht uitvoerde, bevestigen dit beeld. Zowel de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) als van fijnstof (PM) blijken in de Utrechtse praktijk gemiddeld erg laag. De nieuwe bussen zijn daarmee 85 tot 95 procent schoner dan de Euro-3 bussen die ze hebben vervangen. De nieuwe bussen stoten 38 procent minder NOx en 85 procent minder fijnstof uit dan de Euro-5-EEV stadsbussen die nog deel uitmaken van de Utrechtse busvloot. Op basis van de metingen kan worden geconcludeerd dat met de aanschaf van de nieuwe bussen een effectieve maatregel is genomen om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren.

Verdere verbetering blijft mogelijk

De NOx-emissies van de geteste Euro-6 dieselbus zijn echter wel gevoelig voor rijomstandigheden met een langdurig lage motorbelasting, zoals het rijden in de binnenstad en tijdens drukke verkeersomstandigheden waarbij veel wordt stilgestaan en zeer lage gemiddelde snelheden worden gehaald. Dit rijgedrag is typisch voor een stadsbus in de binnenstad. De katalysator waarmee de NOx-emissies worden gereduceerd komt onder deze omstandigheden niet altijd voldoende op temperatuur en functioneert daardoor niet altijd goed. Ook eerdere metingen van TNO toonden aan dat de huidige Euro-6 wetgeving nog geen robuuste waarborg is dat deze SCR-katalysator, die bij Euro-6 voertuigen wordt toegepast, onder zware stedelijke rijomstandigheden altijd goed functioneert.

Verbeteringen van de Euro-6 regelgeving is mogelijk door voor voertuigen die in de stad rijden een Real Driving Emission (RDE) testprocedure in te voeren waarbij onder stedelijke rijdomstandigheden wordt getest. Afgelopen zomer heeft Nederland bij technisch overleg van de Europese Commissie in Brussel voorgesteld om voor bussen en distributietrucks de Europese typekeuringsprocedure voor Euro-6 op dit punt te verbeteren.

De balans tussen schadelijke emissies en CO2 emissies

Euro-6 voertuigen zijn zeer schoon in vergelijk met eerdere generaties voertuigen. Vrachtwagenfabrikanten hebben met Euro-6 een grote stap gezet in de reductie van emissies. De emissielimieten zijn met Euro-6 zo ver teruggebracht dat voertuigfabrikanten bij het ontwerp van hun voertuigen zorgvuldig moeten balanceren tussen lage schadelijke emissies enerzijds en optimaal brandstofverbruik en CO2-emissies anderzijds. Verdere reductie van de NOx-emissies onder zware stedelijke rijdomstandigheden is technisch mogelijk, hierbij is de uitdaging om de negatieve invloed op brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 te minimaliseren.


Meer lezen over: , , , , , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Alle auto’s waarvan de katalysator nog niet op temperatuur is stoten meer uit. En hoeveel neemt de uitstoot toe naar mate het voertuig ouder wordt?
Benzinemotoren met directe inspuiting stoten ook veel fijne deeltjes uit. Dus vooral elektrisch rijden in de bebouwde kom.

Jammer dat je dan een “oude” EURO-5 EEV bus als afbeelding gebruikt 🙂
Ben trouwens wel benieuwd hoelang het duurt voordat zo’n cat op temperatuur is. Aangezien zo’n stadsbus weinig rijwind pakt door veel op te trekken en stil te staan zal de motor en uitlaat goed warm worden. Toch?

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.