Urgenda heeft met een brief aan de Staat een juridische actie in gang gezet om CO2-reductie af te dwingen. De duurzaamheidsorganisatie introduceert op de actiesite wijwillenactie.nl het ‘crowdpleiten’, waarmee mensen de komende maanden met eigen kennis en ideeën actief kunnen bijdragen aan een dagvaarding gericht aan de Staat.

Rechtzaak
In een brief aan de staat pleit Urgenda ervoor om de CO2-uitstoot per 2020 met 40 procent te verminderen. Dit schrijft Urgenda over de actie.

Via de rechter wil Urgenda van de Staat der Nederlanden vragen om de benodigde versnelling voor een volledig duurzame samenleving in te zetten. Nederlanders moeten daarnaast van de overheid juiste en adequate informatie krijgen over klimaatverandering. Voordat de rechtszaak in gang wordt gezet heeft de Staat nog vier weken de tijd om op het verzoek van Urgenda te reageren. “We kunnen met zijn allen bewerkstelligen dat de overheid ook in beweging komt”, legt directeur Marjan Minnesma van de stichting Urgenda uit. “Met beter beleid en acties kan de overheid meehelpen om gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. Zo bereiken we de nodige versnelling en helpen de beleidsmakers alle Nederlanders die nu al actief bezig zijn.”

Burgers
Volgens Urgenda zijn burgers slecht ingelicht over klimaatveranderingen:

De meeste burgers zijn slecht op de hoogte van klimaatverandering. Juist de overheid is bij machte om de versnelling te genereren, door nieuw beleid in concrete actie om te zetten en goede informatie te verstrekken. Maar de Nederlandse overheid draagt niet bij aan de verduurzaming en gaat op verschillende gebieden zelfs tegen de vergroening in. Nederland is mondiaal gezien ondanks alle initiatieven van particulieren en bedrijven geen groene trendsetter meer, maar vervuilende achterhoede geworden. Urgenda roept op tot een schone revolutie en de kans om voor onszelf en de generaties na ons een rechtvaardige, volhoudbare samenleving te creëren.


Meer lezen over: , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.