Slecht nieuws voor de laadpalenindustrie. Stichting e-laad is voor de rest van 2012 gestopt met het in behandeling nemen van aanvragen voor publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s. E-laad is een pilotproject en het budget voor 2012 biedt hier volgens de stichting geen ruimte meer voor.

Stichting e-laad is in 2009 opgericht door netbeheerders om voor een bepaalde periode het elektrisch rijden te stimuleren en om data te verzamelen. Om ervaring op te doen met de gevolgen voor het netwerk en om het elektrisch rijden mogelijk te maken, plaatst de stichting e-laad publieke oplaadpunten in heel Nederland, ondertussen al meer dan 1.800 publieke oplaadpunten in 247 gemeenten. Aan het einde van 2012 verwachten ze op 2.500 te zitten.

Drie jaar
De proefperiode van drie jaren waarin de kosten voor plaatsing en onderhoud van publieke oplaadpunten volledig voor rekening van de stichting kwamen, is eind 2012 voorbij. Dat betekent dat de stichting waarin de deelnemende netbeheerders vertegenwoordigd zijn, een besluit moet nemen over haar toekomst. Om de verwachte groei van het elektrisch vervoer te kunnen faciliteren, zal substantieel geïnvesteerd moeten worden in de publieke oplaadinfrastructuur in Nederland. Structurele financiering van publieke oplaadinfra via de wettelijke vastgestelde tarieven (regulering) is door minister Verhagen van EL&I vooralsnog afgewezen. Marktwerking moet dus gaan zorgen voor publieke oplaadinfra. Nog onduidelijk is of dit gaat lukken. In Nederland werden van oudsher elektriciteits-, gas-, en coaxinfrastructuren als nutsvoorziening aangelegd.

Veertig per week
Wekelijks worden er circa veertig nieuwe aanvragen voor publieke oplaadpunt bij e-laad ingediend. Deze aanvragen worden ingediend door gemeenten, maar vooral ook door particulieren die elektrisch willen gaan rijden. Het merendeel van deze aanvragen wacht nog op besluitvorming van de gemeente en zal niet meer in 2012 gerealiseerd kunnen worden. Het budget voor 2012 biedt nog wel ruimte om een deel van de aangevraagde oplaadpunten, die al in vergevorderd stadium zijn qua besluitvorming bij gemeenten, te plaatsen. Stichting e-laad laat betrokkenen zo snel mogelijk weten of hun aanvraag wel of niet gerealiseerd kan worden. Nieuwe aanvragen kunnen echter niet meer in behandeling genomen worden. De stichting e-laad betreurt het dat hierdoor mensen die elektrisch rijden of gaan rijden en gemeenten teleur gesteld worden.

Tijdelijke oplossing
Momenteel wordt samen met andere partijen gezocht naar tijdelijke oplossingen om gebruikers van elektrische voertuigen in 2013 te helpen met nieuwe publieke laadinfrastructuur. Dit proces is nog niet afgerond en besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Hoe nu verder?
Het is de intentie dat stichting e-laad ook in 2013 en 2014 in ieder geval nog zorgt voor onderhoud en beheer van de al geplaatste publieke oplaadpunten, deze blijven dus operationeel. Ten behoeve van de netbeheerders zal stichting e-laad ook als kennis- en expertisecentrum blijven bestaan. De netbeheerders willen vanuit hun verantwoordelijkheid voor de netten nauw betrokken blijven elektrisch vervoer. Over het aanbod van stichting e-laad na 31 december 2012 en de verdere behandeling van lopende aanvragen, wordt in oktober een besluit genomen.


Meer lezen over: , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Geldverslindende hobby natuurlijk, maar 2500 vind ik wel even genoeg. Laat nu eerst maar eens wat meer van die auto’s verkocht worden, daarna zien we wel verder.

@autoblogger: Iets met Kip-Ei verhaal. Mensen kopen geen auto’s zolang de infra er niet is.

@widodh: klopt, maar er is nu genoeg infra toch? Nu hoeft er geen subsidie meer op wat mij betreft;)

@autoblogger: 2500 laadpalen over een heel land is natuurlijk érg weinig.

Overigens is dit altijd commercieel betaald door de netbeheerders en is er geen overheidsgeld in gegaan.

@autoblogger: Geldverslindend? Volgens mij zijn netbeheerders zo juist bezig om een eigen markt te creëren voor EV’s die bij hun stroom komen aftappen. Slimme opzet dus. Zonder e-laad die oplaadpunten financiert stond er amper een laadpaal in Nederland. Vergeet niet dat alleen een aansluiting op het stroomnet zelfs voor een laadpaal al 1.000 euro kost. Belachelijk. Er is nog amper marktwerking op dat gebied.

@ricardo: Inderdaad. Al vraag ik me ook af waar de doelstelling van 10.000 laadpunten is gebleven?

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.