In Rotterdam zijn in 2013 maar liefst 2.110.399 autokilometers elektrisch afgelegd. Per week is dit een keer op elektriciteit de wereld rond.

Er staan inmiddels ruim 800 oplaadpunten in de stad, zowel privaat, openbaar als in parkeergarages. Daarmee loopt Rotterdam samen met Amsterdam wereldwijd voorop met het aanleggen van de oplaadinfrastructuur. Eind 2014 zullen 1.250 oplaadpunten in de stad staan.

Elektrisch rijden zorgt voor 100 procent vermindering van de uitstoot van stikstof en fijnstof uit de uitlaat van auto’s en zorgt dus voor verbetering van de luchtkwaliteit. Het succes van elektrisch rijden in Rotterdam blijkt uit de cijfers: in juni 2012 werd het 100e punt opgeleverd, zo’n anderhalf jaar later zijn er ruim 800 gerealiseerd. Het succes zorgt voor een versnelde uitputting van de bijdrage van de gemeente voor oplaadpunten op eigen terrein.

Met het doel de beweging die daarmee in gang is gezet niet vroegtijdig te stoppen, heeft het college besloten deze te verhogen. Ongeveer 150 elektrische rijders extra komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van de plaatsing van de oplaadpaal op eigen terrein. Ook de kosten voor 100 procent groene stroom in het eerste jaar kan worden vergoed. Op die wijze wordt zowel het opladen van plug-in hybride auto’s als het gebruik van 100 procent groene stroom verder gestimuleerd. Ook de uitstoot van CO2 wordt zo verminderd. De subsidie is aan te vragen tot 30 september 2014, zolang het nieuwe plafond niet is bereikt.

Milieubesparing en bereikbaarheid

De gemeente Rotterdam is gebaat bij een goede bereikbaarheid. Auto’s spelen daarbij een grote rol, maar stoten tegelijk schadelijke stoffen uit. Elektrische auto’s doen dat niet. Daarom stimuleert de gemeente elektrisch rijden in de stad. Hierdoor is in 2013 2.110.399 kilometer elektrisch afgelegd. Met een omtrek van de aarde van 40.075 kilometer reden Rotterdammers dus elke week een keer elektrisch de wereld rond.

Dat betekent tevens een besparing van 5,3 kilogram aan vermeden fijn stof in de lucht. Dat lijkt niet veel, maar één fijn stof deeltje is 0,0010 millimeter, of kleiner. De vermeden stikstof in de lucht bedroeg 538 kilogram, de vermeden uitstoot van CO2 (broeikasgas) was 311 ton.


Meer lezen over: , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Zo weinig? dat zijn er maar 70 mensen die 30.000 per jaar elecktrisch rijden.

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.