Een studie van de Carnegie Mellon Vehicle Electrification Group aan de Carnegie Mellon Universiteit concludeert dat rij-omstandigheden grote invloed hebben op de economische- en milieuvoordelen van elektrische voertuigen.

Verbruiksopgaven en levensduurtests die uitgaan van de op laboratoriumresultaten gebaseerde efficiëntieschattingen, zijn hierdoor incompleet. De wetenschappers ontdekten dat de heterogeniteit van de bestuurder van belang is, en dat het aanmoedigen van (plug-in) hybrides een grotere impact heeft als er onderscheid wordt gemaakt tussen stadsrijders en snelwegrijders. Daarnaast presteren EV’s beter tijdens sommige rijdcycli dan andere, waardoor non-representatieve tests de houding van de klant tegenover alternatieve technologieën kunnen beïnvloeden.

Het verbruik en de uitstoot van voertuigen hangt af van de manier waarop ermee wordt gereden, waaronder de dagelijks afgelegde afstand en rijdomstandigheden. De officiële verbruikscijfers zijn gebaseerd op standaard tests, de zogenaamde rijdcyclus. In de realiteit kunnen rijdpatronen sterk afwijken van de standaard testcycli, waardoor de kosten en uitstoot afwijken van de geschatte waarden zoals deze in de brochure staan aangegeven.

gemiddelde jaarlijkse bkg-uitstoot

De beoordeling van rijdcycli en geoptimaliseerd design loopt over het algemeen via schattingen gebaseerd op federale testcycli, met als resultaat dat de ene aandrijflijn beter uit de bus komt dan de andere. Door variatie in kosten en emissievoordelen van (plug-in) hybrides te onderzoeken onder verschillende rijdomstandigheden en de verandering in de elektrische range te meten, kunnen de meest kostenefficiënte en BKG-intensieve aandrijflijnen worden gevonden. Hierbij werd rekening gehouden met brandstofprijzen, dagelijks afgelegde afstanden, kosten voor het voertuig zelf, grijze stroom en de levensduur van de accu.

De wetenschappers konden hieruit concluderen dat rijstijlen de elektrische range sterk beïnvloeden. Een agressieve rijstijl kan de range met 45% doen afnemen in vergelijking met een rustige cyclus. Dit is belangrijke informatie voor EV’s, maar een afname in range heeft ook invloed op de kosten en uitstoot van plug-in hybrides. Dit kan weer negatieve gevolgen hebben voor de klanttevredenheid en de houding tegenover plug-in technologie.

elektrische range

Als men naar de kosten kijkt, wordt een auto met benzinemotor het sterkst beïnvloed door rijdomstandigheden, vooral bij filerijden en stadsverkeer. Elektrische voertuigen hebben hier minder last van. Plug-in voertuigen zijn weer duurder dan een stekkerloze hybride vanwege de kosten voor een grotere batterij. Alleen met het drukke stadsverkeer in New York City was een plug-in hybride goedkoper dan een auto op benzine.

Om deze redenen is het belangrijk dat de juiste auto bij de juiste bestuurder terecht komt. Wie in druk stadsverkeer rijdt, kan de kosten over de gehele levensduur van de auto reduceren met 20% en 60% minder broeikasgassen uitstoten als er voor een hybride wordt gekozen in plaats van een benzineauto. Hybrides met of zonder stekker bieden weer minder uitstootvoordeel op de snelweg. Elektrificatie heeft de grootste impact als er voornamelijk in stadsverkeer mee wordt gereden.


Meer lezen over: , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.