Elektrisch vervoer biedt veel kansen voor Nederland en wordt daarom ook genoemd in het regeerakkoord van Rutte II.

Dit zegt het akkoord over elektrisch rijden:

Elektrisch vervoer biedt veel kansen voor Nederland. Met netbeheerders, energiebedrijven en lokale overheden worden afspraken gemaakt over de laadinfrastructuur om de groei van elektrische mobiliteit verder te stimuleren.

Over mobiliteit in het algemeen wordt het volgende geschreven:

Infrastructuur en bereikbaarheid zijn van doorslaggevend belang voor onze economie. Ook in de afgelopen jaren is de mobiliteit gegroeid, ondanks de economische crisis. Op twee manieren werken we aan het verbeteren van bereikbaarheid en doorstroming. Door te investeren, vooral in het aanpakken van fileknelpunten en de aanleg van ontbrekende schakels in hoofdverbindingen. En door de bestaande infrastructuur – weg, spoor en water – beter te benutten. Openbaar vervoer moet betrouwbaar, toegankelijk en efficient zijn. Spoor en andere vormen van openbaar vervoer moeten beter op elkaar aansluiten. De veiligheid op het spoor moet verder verbeteren. Het kabinet bevordert de ontwikkeling van de mainports Schiphol en Rotterdam vanwege hun grote belang voor de Nederlandse economie. Zij krijgen ruimte om te groeien, met blijvende aandacht voor een goed woon- en leefklimaat.

Milieudefensie ziet groene kansen in regeerakkoord van PvdA en VVD. Die ambities worden echter niet concreet gemaakt. Hans Berkhuizen directeur van Milieudefensie: “Het zijn vooralsnog mooie uitspraken als ‘inzetten op groene groei’ en een ‘circulaire economie’. We hopen dat de coalitiepartners hier concreet handen en voeten aan weten te geven en we zullen daar ook op blijven aandringen.” Volgens de milieuorganisatie laten de coalitiepartners het wel volledig afweten op gebied van mobiliteit. Berkhuizen: “Met de Blankenburgtunnel en de verbreding van de A27 en het afzien van de kilometerheffing gaat Rutte II onverminderd door op de weg van meer asfalt.

Verder laat men in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord weten dat er wordt ingezet op 16 procent duurzame energie in 2020. Daarvoor wordt ongeveer €500 mln uitgetrokken over de gehele kabinetsperiode. Om dit te realiseren worden de uitgaven van de belangrijkste subsidiepot voor duurzame energie, de SDE+, verhoogd. Tot 2017 zal er in totaal €495 mln extra worden uitgegeven. Het budget van de SDE+ was €1,7 mrd in 2012. Nederland heeft zich in Europa gecommitteerd om 14 procent hernieuwbare energie op te wekken in 2020.

Ook komen er middelen beschikbaar voor het stimuleren van het meestoken van biomassa in kolen- en gascentrales. Zoals al eerder bekend werd zijn de duurzame maatregelen van het Lenteakkoord volledig teruggedraaid, met uitzondering van de subsidie op zonnepanelen.


Meer lezen over: , , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.