Uit het Duurzaamheidsverslag 2012 van ARN blijkt onder meer dat vorig jaar 96,1% van het gewicht van afgedankte auto’s werd hergebruikt en nuttig toegepast. Daarmee is hetzelfde hoge niveau gehaald als in 2011, toen de score uitkwam op 96,2%.

Het percentage van 96,1% valt in twee componenten uiteen: 83,7% van het gewicht van autowrakken is direct hergebruikt als product of materiaal en 12,4% is met energieterugwinning verbrand in afvalenergiecentrales. Hiermee nadert ARN langzaam maar zeker de wettelijk vastgestelde norm, die vanaf 2015 een onderverdeling voorschrijft van minimaal 85% recycling aangevuld tot 95% met nuttige toepassing zoals verbranding met energieterugwinning. Op dit moment behoort Nederland op het gebied van autorecycling dan ook tot de koplopers van Europa. Dat valt ook op in het buitenland, aangezien een land als Rusland inmiddels ook een beroep doet op de kennis en expertise van ARN.

Groot marktaandeel

In totaal zijn er in Nederland vorig jaar ruim 237.207 autowrakken administratief afgemeld. Verreweg het grootste deel daarvan – 196.573 auto’s – werd verwerkt door bij ARN aangesloten autodemontagebedrijven. Het marktaandeel van ARN blijft daarmee met 82,9%, onveranderd hoog. Om de grote stroom aan restafval in goede banen te leiden, draait de PST-fabriek van ARN in Tiel inmiddels op volle toeren. Nadat er eind 2012 een tweeploegendienst werd ingesteld, draait de fabriek sinds kort vijf dagen per week volcontinu, met drie ploegen.

Ook de aanvoer van shredderafval is in nauwe samenwerking met de Nederlandse shredderbedrijven inmiddels zeer efficiënt georganiseerd. Behalve het nascheiden van shredderafval houdt ARN zich ook voortdurend bezig met verschillende onderzoekstrajecten om hoogwaardiger toepassingen te vinden voor de restmaterialen. Deze onderzoeken werpen inmiddels de eerste vruchten af, met een aantal concrete, innovatieve afzetmogelijkheden voor materialen die in de PST-fabriek worden gescheiden.

Oneerlijke concurrentie

Ondanks de vele goede initiatieven in de branche vindt er via internet nog altijd een levendige handel in autowrakken plaats. Daarnaast verkopen duizenden handelaren langs dezelfde weg gebruikte auto-onderdelen, en is er sprake van het buiten enig toezicht demonteren van auto’s. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van oneerlijke concurrentie waarmee ARN met de aangesloten autodemontagebedrijven en shredders nog altijd te maken hebben. De bestrijding van dit hardnekkige verschijnsel blijft ook in 2013 een belangrijk speerpunt voor ARN.

Punt van kritiek

De afgelopen jaren waren er veel bemoedigende ontwikkelingen rond de recycling van autowrakken. Toch heeft ARN ook een kritische noot voor het overheidsbeleid op dit vlak. Volgens het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 mag autoshredderafval worden verbrand. Overcapaciteit bij de Nederlandse afvalenergiecentrales heeft echter geleid tot een forse daling van de verbrandingstarieven. Arie de Jong, algemeen directeur van ARN:

Mede daardoor liggen de verwerkingstarieven van ARN voor autoshredderafval nu onder de kostprijs. Onterecht, want na verwerking door ARN keert shredderafval als secundaire grondstof terug in de keten. Op deze manier, zonder steun van de overheid, hebben initiatieven tot het nascheiden van afval weinig bestaansrecht. Om de grondstoffenrotonde echt te laten werken is het van belang dat de overheid dit mee laat wegen in haar beleid.

Het volledige Duurzaamheidsverslag 2012 kunt u HIER lezen.


Meer lezen over: , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.