Rond de 150 marktpartijen, gemeenten en provincies hebben massaal de petitie ‘Wie slim is, rijdt Groengas’ ondertekend. De petitie is dinsdag 25 oktober overhandigd aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Financiën, mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), in aanwezigheid van een aantal Tweede Kamerleden van de commissie.

De regering kondigde onlangs aan de energiebelasting voor het rijden op Groengas flink te verhogen. De ondertekenaars van de petitie verzoeken de Tweede Kamer nu om initiatieven te nemen om Groengas te stimuleren in plaats van te ontmoedigen door verhoging van de energiebelasting.

Stimulering essentieel
De ondertekenaars van de petitie hebben het gevoel dat de Tweede Kamer de potentie van Groengas niet op de juiste waarde schat. Pelle Schlichting van Stichting GroengasMobiel zegt: “Het voorgenomen beleid in de Miljoenennota brengt de verdere invoering van Groengas in gevaar. De gebruikskosten en bijtelling zijn in de nieuwe plannen minder concurrerend ten opzichte van andere alternatieve brandstoffen. Terwijl de milieuprestaties gelijk of zelfs beter zijn. Juist nu zijn stimulerende maatregelen doorslaggevend voor de huidige en potentiële gebruikers van Groengas-voertuigen. Als je die maatregelen wegneemt, is dat funest voor de Groengas-branche.”

Constateringen
De financiële stimulans is volgens de partijen noodzakelijk om de Groengas-branche te laten uitgroeien tot een volwassen bedrijfstak. In de petitie staat een aantal belangrijke constateringen, die duidelijk maken waarom de regering moet kiezen voor Groengas.
Dit zijn:
a) Groengas is een van de duurzaamste brandstoffen en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de Nederlandse CO2-doelstellingen en de reductie van de emissie van fijnstof en stikstofoxiden (bron: Autobrief 2011).
b) Groengas kan volledig in Nederland worden geproduceerd en kan daarmee een belangrijke stimulans zijn voor de Nederlandse economie en een belangrijke basis vormen voor de ‘Biobased Economy’.
c) Groengas kan eenvoudig worden afgezet via de bestaande aardgasinfrastructuur.
d) Er is in Nederland in 2020 voldoende Groengas beschikbaar voor 200.000 Groengas-voertuigen.
e) De kostprijs kan in de gehele keten van productie tot en met afzet omlaag als de markt volwassen wordt.
f) Na een aanloopfase van vijf jaar hebben provincies en bedrijven gezamenlijk inmiddels circa 100 miljoen euro geïnvesteerd in Groengas. Met bijna honderd tankstations, een groeiend aanbod van auto’s die Groengas als brandstof kunnen gebruiken en duizenden voertuigen inmiddels op de weg staat deze brandstof op het punt van doorbreken.
g) De tankexploitanten hebben een convenant waarin zij aangeven in 2014 100 procent Groengas aan te bieden.


Meer lezen over: ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.