De vereniging GroengasMobiel heeft vandaag haar rapport “Groengas in verkeer en vervoer” aangeboden aan de Kamercommisie voor Infrastructuur en Milieu. In het rapport wordt gesteld dat groengas ‘well-to-wheel’ (vanaf de bron tot en met het gebruik) de meest schone vorm van mobiliteit is en daarom een gelijke fiscale behandeling verdient als (semi-)elektrische voertuigen.

Deze door Ecorys uitgevoerde studie brengt het gebruik en de milieuvoordelen van groengas in de mobiliteit in kaart en doet aanbevelingen hoe de positie groengas als hernieuwbare autobrandstof te versterken.

Well-to-wheel
Het rapport toont aan dat groengas ‘well-to-wheel’ de meest schone vorm van mobiliteit is, met de minste CO2-emissie, sterk verminderde fijnstof- en NOx-uitstoot en daarom een gelijke fiscale behandeling zou verdienen als andere andere voertuigen met een zeer lage CO2-uitstoot (<51 gr/km) zoals elektrische voertuigen.

Zelfde eigenschappen
Groengas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas en wordt geproduceerd uit biomassa, zoals rioolwaterslib, GFT-afval en mest en wordt ingebracht in het reguliere aardgasnet. Het stimuleren van groen gas in de mobiliteit kan hiermee een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling van de Nederlandse overheid van minimaal 16% duurzame energie in 2020.

Economisch relevant
Naar schatting genereert groengas momenteel voor circa 1.500 personen (FTE) werkgelegenheid, onder andere in de productie en exploitatie ervan. In meer indirecte zin draagt groengas bij aan een verminderde energie-afhankelijkheid van het buitenland en een gezonder leefklimaat in stedelijke gebieden. Daarbij past groengas goed in het nationale Topsectorenbeleid, waarin Energie tot een van de negen topsectoren is benoemd, en kan groengas een bijdrage leveren aan de ambities van Nederland om zich te positioneren als de gasrotonde van Noordwest-Europa.


Meer lezen over: , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.