ARN (Auto Recycling Nederland) is het Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche en neemt deel aan het nieuwe regionale samenwerkingsproject S_Life. Dit prestigieuze project stelt zich ten doel in Europees verband materiaalgebruik voor moderne auto’s te verduurzamen.

De automobielindustrie staat onder hoge druk van strenge emissiewetgeving vanuit de Europese Unie. Nieuwe groene eisen zorgen voor nieuwe uitdagingen, waaronder elektrificering van het wagenpark en gebruik van lichtere basismaterialen. De gehele ‘waardeketen’ van auto’s – van grondstofgebruik tot de laatste levensfase – zal hierdoor veranderen. Om de branche te ondersteunen bij deze nieuwe ontwikkelingen, zijn Europese regio’s uit het hart van de Europese automobielindustrie het driejarige “Sustainable Life” project gestart (S_Life).

S_Life brengt bestaand Europees onderzoek binnen industrie, wetenschap en overheid in kaart. Vervolgens formuleert het project gerichte innovatieacties voor de gehele materiaalketen. S_Life kenmerkt vier hoofdfasen in de materiaalcyclus: grondstofbeheer, productiefases, actors in de levensfase, en recycling en valorisatie. ARN vertegenwoordigt – vanwege haar expertise op het gebied van end-of-life – de laatste stap binnen het S_Life-consortium.

Momenteel zijn geavanceerde technologieën binnen de vervoerssector vaak niet gericht op de volledige waardeketen, maar bijvoorbeeld alleen op het recyclen van oude auto’s of enkel op het ontwerp en de constructie van nieuwe voertuigen. Volgens S_Life is het essentieel om juist een meer geïntegreerde benadering van de hele waardeketen te ontwikkelen. Het project streeft dan ook naar nauwere samenwerking tussen Europese clusters van wereldklasse, en wil hen helpen nieuwe wetenschappelijke (multidisciplinaire onderzoeksomgeving), economische (nieuwe bedrijfsmodellen), structurele (gericht op R&TD en nieuwe technologieën) en coherente groene oplossingen over de hele waardeketen te ontwikkelen.

Het consortium bestaat naast ARN uit de Duitse clusters Bayern Innovativ en RKW Baden-Württemberg, het Franse Pole Vehicule du Futur, het Italiaanse cluster CEIPIEMONTE, het Sloveense cluster ACS en het Belgische InterfacEurope.


Meer lezen over: , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.