BMW M3 LPG
In een duurzame brandstofvisie voor transport speelt LPG en Bio-LPG een grote rol.

In 2013 is het SER-Energieakkoord gesloten waarin zeer ambitieuze “tank-to-wheel” doelstellingen zijn vastgelegd om de CO2-uitstoot te verminderen. Onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een groot aantal partijen, waaronder de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG), een duurzame brandstofvisie voor transport uitgewerkt.

De VVG ziet het eindrapport als een goede aanzet. De VVG onderschrijft de “well-to-wheel” CO2-benadering, maar stelt helaas vast dat het huidige CO2-voordeel van LPG en de goed onderbouwde conclusies van de deelgroep “wegvervoer gasvorming duurzaam” in het eindrapport onvoldoende belicht zijn.

Waarom “Well-to-wheel” in plaats van “tank-to-wheel”?

Bij de beoordeling van CO2-emissies is het van belang de totale keten mee te nemen van productie tot verbruik. Zolang bijvoorbeeld de elektriciteitsopwekking wordt gerealiseerd door steenkolencentrales, hetgeen momenteel nog veelal het geval is, moet de CO2-uitstoot hiervan worden meegenomen bij de beoordeling van het rijden op elektriciteit.

De gasvormige brandstoffen waaronder LPG, CNG en LNG, tonen hun uitstekende CO2-prestaties en kunnen in de toekomst omgezet worden naar duurzame varianten (groengas, Bio-LPG, Bio-LNG). De VVG heeft onderbouwd dat LPG zeer lage CO2-emissies kent als we kijken naar “well-to-wheel”, waardoor al op korte termijn een grote bijdrage kan worden geleverd aan de reductie van de CO2-doelstellingen. Daarvoor zijn geen grote investeringen in wagenpark of infrastructuur nodig, dit in tegenstelling tot andere alternatieve brandstoffen.

Bio-LPG

De VVG verwacht dat in de komende jaren Bio-LPG op de markt zal komen gemaakt uit reststromen van de productie van vloeibare biobrandstoffen. Dit maakt LPG (autogas) de komende jaren nog interessanter. Als gevolg van de focus op elektrisch rijden en nieuwe alternatieve brandstoffen is dit aspect onvoldoende in het eindrapport tot uiting gekomen, terwijl concrete productiecapaciteit is geïdentificeerd.

Gas is uitstekende transitiebrandstof

Het rapport geeft een goede basis voor praktische “well-to-wheel” projecten. VVG hoopt dat alle betrokken partijen, van Ministeries tot bedrijfsleven en milieuorganisaties, een open en eerlijke discussie durven blijven voeren om te komen tot reële, toekomst- en oplossingsgerichte projecten. Daarbij is inmiddels onderkend dat gas tenminste een bijzonder interessante transitiebrandstof is, aangezien het gebruik ervan direct aanzienlijke CO2-winst oplevert en ook nog eens lage koolstof en stikstofoxide. Bijkomend voordeel is dat als gevolg van de goede en zeer veilige infrastructuur, geen extra investeringen nodig zijn. (Foto: EmielT)


Meer lezen over: , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Betekent dit dat LPG straks ook gesubsidieerd gaat worden?
Nehh, al die belastingen zijn veel te lucratief..

Net te laat, door de laatste belastingmaatregelen hebben gigantisch veel mensen hun lpg installatie laten uitbouwen.
Ik hoop toch niet dat dit expres zo is gedaan.

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.