In 2012 werd er in Nederland bijna één procent minder broeikasgassen uitgestoten dan het jaar ervoor. Door de koude winter werd er meer harder gestookt, maar een lagere elektriciteitsproductie en een daling in het gebruik van motorbrandstoffen hebben dit gecompenseerd.

In 2012 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 193 miljard CO2-equivalenten. Met andere woorden: het effect dat de broeikasgassen bij elkaar opgeteld hebben is gelijk aan 193 miljard kilogram CO2. De daling van één procent ten opzichte van 2011 is te wijden aan een lagere CO2-uitstoot. Doordat er ’s winters meer aardgas werd verbruikt voor het verwarmen van huizen en kantoren, werd er 2 miljard kilogram extra CO2 uitgestoten. Deze hoeveelheid werd volledig gecompenseerd door een lagere elektriciteitsproductie dankzij de toegenomen import van goedkope elektriciteit, met name uit Duitsland. Een extra 1 miljard kilogram CO2 werd niet uitgestoten door een lager verbruik van motorbrandstoffen in het wegverkeer.

De chemische industrie kreeg meer orders te verwerken van buiten Europa. Deze opleving zorgde voor een grotere uitstoot van broeikasgassen, maar dit werd volledig geneutraliseerd door de lagere uitstoot bij de andere bedrijfstakken van de industrie. Hier is het de economische crisis die een daling van de vraag naar energie heeft veroorzaakt en daarmee de CO2-uitstoot beperkt. (Via CBS)


Meer lezen over: ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.