Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in Mobiliteitsbalans 2012.

Binnenkort meer files
Tussen 2000 en 2011 nam het tijdverlies door files en vertraging op het hoofdwegennet met 22 procent toe. In 2011 daalden de files op het hoofdwegennet ten opzichte van 2010. Dit kwam vooral door aanleg van spitsstroken en wegverbredingen en door verkeersmanagement (beter benutten). Met de doorlopende uitbreiding van de wegcapaciteit volgt in 2013 een verdere daling van de files op het hoofdwegennet. Daarna nemen de files naar verwachting weer toe. Dat komt door de dan naar verwachting weer aantrekkende economie en bijbehorende toename van de automobiliteit, die overigens sinds 2005 niet zo sterk meer groeit als in de jaren daarvoor.

Conclusie KiM
Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de Mobiliteitsbalans 2012. Het KiM is een onafhankelijk onderzoeksinstituut binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de Mobiliteitsbalans geeft het KiM jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland.

Jongeren gebruiken auto minder
De minder sterke groei van de automobiliteit is ook zichtbaar in landen als Duitsland, Frankrijk en de VS. Dit komt niet alleen door de economische crisis, maar bijvoorbeeld ook doordat jongeren minder de auto gebruiken. De kans is groot dat door een aantrekkende economie en een geringe daling van de brandstofprijzen de automobiliteit de komende jaren licht blijft groeien (met 1 tot 2 procent per jaar).

Vaker met de trein
In 2011 nam het treingebruik meer toe dan in de twee jaren daarvoor, vooral door het groeiende gebruik van de ov-studentenkaart. Het aantal luchtreizigers kwam in 2011 boven het niveau van de topjaren 2007 en 2008. De ontwikkeling van het goederenvervoer over de weg bleef in 2011 achter bij de andere vervoerswijzen.

De kosten van files, verkeersongevallen en milieuschade door het verkeer lagen in 2011 tussen de 19,8 en 21,5 miljard euro. De grootste post betreft verkeersongevallen: tussen de 12 en 13 miljard euro.


Meer lezen over: , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

hou toch is op over die minder jongeren, zijn nog nooit veel jongeren geweest die meteen de spitsen in duiken zodra ze 18 zijn.
Het is de afvlakking van de groei in twee auto gezinnen, waarbij ook de moeder werkt. Heel veel moeders hebben een auto nodig vanwege hun werk.

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.