plug-in heaven
De ambitieuze doelstelling om het volledige Nederlandse wagenpark in 2050 te hebben geëlektrificeerd is tot stand gekomen in samenwerking met meer dan honderd publieke en private partijen.

De Duurzame Brandstofvisie werd afgelopen maandag aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meer dan honderd partijen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, (de)centrale overheden en kennisinstellingen kwamen in het afgelopen halfjaar samen om in een zestal sessies deze Brandstofvisie te formuleren. Resultaat is het rapport ‘Een duurzame brandstofvisie met LEF’, met in de bijlage zeven deelrapporten. Een van de deelrapporten behelst een visie op elektrisch rijden dat onder voorzitterschap van Klerk tot stand is gekomen.

Elektrische aandrijflijn

In 2050 heeft elk personenvoertuig een elektrische aandrijflijn, waarbij de aandrijfkracht alleen bestaat uit elektrische energie. Dit is een van de ambitieuze doelstellingen van de Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch. Dit geldt ook voor al het verkeer in en om de stad. Zij stelt in haar definitieve deelrapport dat met elektrische mobiliteit in 2030 19 procent CO2 reductie tank-to-wheel mogelijk is, oplopend tot 61 procent in 2050.

Fiscale voordelen

Het Formule E-Team vindt het op basis van deze visie logisch en noodzakelijk om in elk geval tot 2019 vast te houden aan de fiscale voordelen voor elektrische voertuigen en plug in hybrides. Klerk: “We gaan ervan uit dat de uit deze visie voorziene transitie een plek krijgt in de Autobrief II van het ministerie van Financiën, die nu nog in voorbereiding is. Het is bovendien belangrijk dat het actieplan dat in de tweede helft van 2014 wordt opgesteld, hierop voortbouwt, zodat we de ambitieuze doelstellingen de komende jaren kunnen behalen.”


Meer lezen over: , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.