De Europese energieministers zijn er gisteren in Brussel niet in geslaagd om een rem te zetten op het gebruik van voedselgewassen als biobrandstof.

Dit betekent dat biobrandstofproductie kan blijven concurreren met de voedselproductie, met honger als gevolg. Bovendien leidt de productie van biobrandstoffen als palmolie door ontbossing en veenontginning tot grote klimaatschade.

De ministers debatteerden over een voorstel om het bijmengpercentage voor biobrandstoffen die gemaakt zijn van voedselgewassen, zoals palmolie, te begrenzen op 7 procent. Een kopgroep waarin naast Nederland ook België, Denemarken, Italië en Luxemburg zitting hebben, vond deze grens te hoog: op dit moment wordt er 4,6 procent bijgemend, en met het verhogen van dat percentage tot 7 zou de groeiende Europese vraag naar biobrandstoffen teveel extra negatieve sociale en milieugevolgen veroorzaken.

Die stijging zou betekenen dat het voedsel van nog eens 69 miljoen mensen extra in Europese auto’s mag worden opgestookt en dat er een extra hoeveelheid broeikasgassen uitgestoten zou mogen worden die gelijk staat aan de uitstoot van 18 miljoen auto’s.

Een compromis, zoals een percentage van 5 of 6 procent, zoals eerder voorgesteld door de Europese Commissie en het Europees Parlement, was niet mogelijk wegens verzet van vooral Polen en Hongarije, die zelfs de grens van 7 procent nog te laag vonden. Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen van Milieudefensie:

Het gebruik van voedselgewassen om onze auto’s te laten rijden is onnodig en immoreel en moet dus zo snel mogelijk worden gestopt. Dat dit vandaag niet is gelukt -wat ongetwijfeld het gevolg is van de lobby van allerlei sectoren die brood zien in deze business- is slecht voor het milieu en voor de armen in de wereld. Een lichtpuntje is wel, dat de Nederlandse energieminister Henk Kamp zijn rug recht heeft gehouden en zich bleef verzetten tegen de grens van 7 procent.

Kamp verdient daarvoor een compliment en wij roepen hem en de Nederlandse regering op om zich ook in de toekomst te blijven inzetten voor een rem op het gebruik van voedsel als biobrandstof.

‘Bevriezen en uiteindelijk terugbrengen’

Verwacht wordt dat het voorstel over begrenzing van het gebruik van voedsel als autobrandstof in de tweede helft van 2014 opnieuw op de agenda van de energieministers zal staan. Ook het Europees Parlement zal er dan, tijdens een zogeheten tweede lezing, over praten. Er zijn dus nog steeds kansen om alsnog paal en perk te stellen aan het gebruik van voedselgewassen als autobrandstof.


Meer lezen over: , , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.