Tussen 2000 en 2012 verlaagde Ford Motor Company de CO2-uitstoot van haar wereldwijde productie- en distributiefaciliteiten met 37% per voertuig. Tussen 2010 en 2025 wil Ford de uitstoot met nog eens 30% verlagen door alles aan te pakken, van nieuwe producten en technologieën tot extra duurzame productieprocessen.

Het 14e jaarlijkse duurzaamheidsrapport dat is gepubliceerd, beschrijft de inspanningen van Ford om de CO2-uitstoot te reduceren en, nog belangrijker, een deel van de algemene missie van het bedrijf om de vermindering van de CO2-uitstoot te vergemakkelijken.

De totale CO2-uitstoot van de wereldwijde faciliteiten van Ford is sinds 2000 al met 4,65 miljoen ton, oftewel 47%, afgenomen. Ford kwam in het kader van het Alliance of Automobile Manufacturers-programma ook haar belofte na om de uitstoot van Amerikaanse faciliteiten tussen 2002 en 2012 met 10% per geproduceerd voertuig terug te brengen. Doordat daar nieuwe auto’s, zoals de plug-in hybride Ford C-MAX Energi, beschikbaar zijn gekomen, is de uitlaatemissie van voertuigen op een per voertuig basis sinds 2007 met 16% gedaald.

Ford heeft zelfs nog grotere plannen voor het reduceren van de CO2, een van de prioriteiten die in de “Blueprint for Sustainability: Our Journey Continues” staan beschreven. Andere onderwerpen in het rapport variëren van een gereduceerd water- en energieverbruik tot minder stortafval voor faciliteiten van Ford over de hele wereld.

“In de ruim 30 jaar dat ik bij het bedrijf werkzaam ben, heb ik een grote transformatie gezien. Dat komt doordat Ford duurzaamheid in haar bedrijfsplan, producten, activiteiten en relaties met belanghebbenden heeft geïntegreerd”, aldus Robert Brown, Vice President Sustainability, Environment and Safety Engineering. “Water- en energieverbruik, stortafval, de rol van Ford bij het reduceren van de hoeveelheid broeikasgassen zoals CO2 in onze atmosfeer: dit zijn slechts een aantal van de belangrijkste prioriteiten op het gebied van duurzaamheid waar bij elke beslissing rekening mee wordt gehouden.”

Bob Shanks, Chief Financial Officer bij Ford, zei dat duurzaamheidsmaatregelen in het bedrijfsplan zijn geïntegreerd en dat deze overeenkomen met het doel van het bedrijf om goede producten, een sterk bedrijf en een betere wereld te creëren. “We zien nu beter in wat het belang van duurzaamheid is en houden ons er in de ruimste zin van het woord mee bezig. Niet alleen wat betreft onze producten, maar ook wat betreft de kwaliteit van de financiële resultaten die de producten ons opleveren”, aldus Shanks, die in het rapport van dit jaar zijn visie geeft.

Ford publiceerde in 1999 haar eerste duurzaamheidsrapport om zo de initiatieven van het bedrijf met betrekking tot sociale, economische en milieukwesties kenbaar te maken. Net als de procedures en resultaten van Ford op het gebied van duurzaamheid heeft ook het rapport een ontwikkeling ondergaan. In het begin was het een gedrukt boekje dat op een jaarrapport leek, maar nu is het zo gedetailleerd en veelomvattende dat er een complete website voor nodig is.

CO2…

Begin jaren 2000 kwam de Climate Change Task Force van Ford tot de conclusie dat een andere aanpak noodzakelijk was, onder meer vanwege veranderende markttrends en overheidsvoorschriften inzake verlaging van de CO2-uitstoot. Ook investeerders beschouwen klimaatveranderingen in steeds hogere mate als materieel risico voor bedrijven, waardoor er meer kapitaal beschikbaar komt voor informatie en initiatieven op het gebied van klimaatverandering, zoals het CO2-model. “We gaan de uitdaging wat betreft klimaatverandering niet alleen uit noodzaak aan, maar ook omdat het ons aan het hart gaat”, zegt John Viera, Global Director Sustainability and Vehicle Environmental Matters.

Ford heeft naast producten en technologieën ook procedures voor haar faciliteiten ontwikkeld en wil tegelijk met het behalen van haar targets ook helpen het CO2-niveau in de atmosfeer onder 450 deeltjes per miljoen te houden. Aan dat doel moet volgens veel wetenschappers, bedrijven en overheidsinstanties worden voldaan om de ergste effecten van klimaatverandering te voorkomen.

Neem bijvoorbeeld de EcoBoost-motoren van Ford. Meer dan 600.000 auto’s van Ford Motor Company beschikken over deze motor die een lager brandstofverbruik en minder CO2 uitstoot heeft. Sinds de Ford C-MAX Hybrid en plug-in hybride Ford C-MAX Energi in de Verenigde Staten worden verkocht, is er 20 miljard gram minder CO2-uitstoot. De uitstoot van de C-MAX Energi, die in bepaalde werelddelen wordt verkocht, is meer dan de helft lager dan de gemiddelde CO2-uitstoot van een gewone auto. De C-MAX Hybrid en C-MAX Energi zijn twee van de zes geëlektrificeerde auto’s van Ford. De andere auto’s zijn: Fusion Hybrid, Lincoln MKZ Hybrid, plug-in hybride Fusion Energi en Focus Electric.

Ford breidt dit jaar de capaciteit van haar faciliteiten voor de lakprocedure met 3 natte lagen met 50% uit door deze milieuvriendelijke procedure in nog eens vier fabrieken op drie continenten te introduceren. Een toegenomen gebruik van dit procedé, dat de lakprocedure stroomlijnt, leidt er naar verwachting toe dat de CO2-uitstoot met maximaal 25% wordt gereduceerd.

Daarnaast hebben bedrijfswetenschappers in de afgelopen acht jaar het Ford CO2-model ontwikkeld. Dit hulpprogramma voor bedrijfsplanning houdt rekening met gegevens en reglementen van onder andere de International Energy Agency, het National Center for Atmospheric Research, de U.S. Environmental Protection Agency en de National Highway Traffic Safety Administration. Ford werkte bij het ontwikkelen van het CO2-model ook samen met onderzoekers van de Universiteit van Chalmers in Gotenburg (Zweden) en van bedrijven zoals BP.

…en verder dan CO2

Het duurzaamheidsrapport van Ford is een overzicht van de initiatieven die het bedrijf heeft genomen om allerhande duurzaamheidsuitdagingen in een snel veranderende wereld aan te pakken. Het rapport verduidelijkt voornamelijk de algemene financiële gezondheid van Ford, het lage brandstofverbruik van auto’s van Ford Motor Company, veiligheidsmaatregelen en andere duurzaamheid gerelateerde kwesties, zoals:

– Het trainen van 325 leveranciers in duurzaamheidsmanagement in 2012 als onderdeel van Ford’s Code of Human Rights, Basic Working Conditions en Corporate Responsibility. Bijna 2100 leveranciers zijn inmiddels via het programma getraind.

– 19% minder stortafval per voertuig tussen 2011 en 2012. Onderdeel van een plan om de hoeveelheid afval naar stortplaatsen voor 2016 met 40% per voertuig te verminderen (nulpunt 2011).

– Wereldwijd waterverbruik van 2011 tot 2012 met 1,95 miljoen kubieke meter gereduceerd. Op basis van regionale kostenramingen voor water leverde dit een besparing van meer dan $3 miljoen op.

– Wereldwijd gebruik van water per geproduceerd voertuig in 2012 teruggebracht tot 4,3 kubieke meter (een kubieke meter komt overeen met 1000 liter). In 2011 bedroeg het verbruik nog 4,7 kubieke meter en in 2010 5,1 kubieke meter. Het bedrijf streeft naar een vermindering van 2% in 2013 en blijft zich inzetten om het waterverbruik voor 2015 (nulpunt 2009) met 30% te verminderen.

– Wereldwijd waterverbruik tussen 2000 en 2012 met 62% gereduceerd. Dat is bijna 38 miljard liter water.

– Een vijfjarenplan opgezet om het operationele energieverbruik per voertuig voor eind 2016 (nulpunt 2011) wereldwijd met 25% te optimaliseren.

– Energiezuinigheid wereldwijd met 6,4% verbeterd ten opzichte van nulpunt 2011 dat genormaliseerd is voor weers- en productieomstandigheden.

Ford in top 3 van meeste groene merken ter wereld

Ford is door het consultancybureau Interbrand uitgeroepen tot het op één na groenste merk ter wereld. In het jaarlijks uitgebrachte Best Global Brands Report worden bedrijven gerangschikt aan de hand van hoe een merk volgens de publieke opinie omgaat met milieu en duurzaamheid. Mede op basis van het grote succes van producten als de EcoBoost-motoren en de verduurzaming van de productieprocessen, bezet Ford de 2e plaats. De 2013 versie van dit jaarlijks uitgebrachte rapport meldt dat “Ford in 2012 aan duurzaamheid een centrale plek in de bedrijfsstrategie heeft gegeven”.


Meer lezen over: , , , , , , , , , , , , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.