Tesla Model S
In een recente studie van Transport and Mobility Leuven wordt beweerd dat een elektrische auto evenveel fijnstof als een conventionele benzineauto veroorzaakt. Dit is een verrassend resultaat dat sterk afwijkt van internationaal gepubliceerde resultaten.

“Indien men deze studie van Transport and Mobility Leuven onder de loep neemt dan moet men vaststellen dat niet enkel verkeerde cijfers gebruikt worden, maar dat deze ook niet gebaseerd is op een juiste wetenschappelijke methode”, aldus het Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI) van de Vrije Universiteit Brussel.

Om de milieu-impact van voertuigen op een wetenschappelijk erkende basis te vergelijken dient men gebruik te maken van een volledige levenscyclusanalyse. Bij een dergelijke methode worden niet alleen de emissies die uit de uitlaatpijp van een voertuig komen in rekening gebracht, maar ook de emissies voor de productie van de brandstof (benzine of diesel) en elektriciteit. Daarnaast wordt ook de milieuschade van de productie van het voertuig en zijn componenten, onder andere de batterij, mee in rekening gebracht alsook de impact van het recycleren van bepaalde onderdelen als het voertuig versleten is. Vanzelfsprekend wordt in dergelijke wetenschappelijke methode ook rekening gehouden met de slijtage van de banden en remmen.

Een uitgebreide analyse van de milieu-impact van voertuigen is terug te vinden in het doctoraatswerk van Maarten Messagie “Environmental performance of electric vehicles, a life cycle system approach” (Vrije Universiteit Brussel, 2013). Het werk werd door tal van internationale experts gevalideerd, onder meer door Prof. Anne-Marie Tillman (Chalmers), een autoriteit in het domein van levenscyclusanalyses. Voorts werden onderdelen van dit onderzoek gepubliceerd in internationaal toonaangevende, wetenschappelijke tijdschriften die werken met een dubbel blind evaluatie proces.

Uit dit doctoraatswerk blijkt dat de productie van fijnstof ten gevolge van de remmen, banden en wegdek, slechts 5% is van de totale productie van fijnstof van een voertuig over zijn volledige levensduur. Daar elektrische wagens via de elektrische motor ook het voertuig kunnen afremmen, het zogenaamde regeneratief remmen, hebben deze voertuigen veel minder slijtage van de mechanische remmen dan diesel of benzinevoertuigen. Naast het fijnstof dat uit de uitlaatpijp van een benzine of dieselvoertuig komt, komt een significante hoeveel fijnstof vrij bij de productie van benzine en diesel (olieraffinage). Indien men de uitlaatpijpemissies en de emissies van olieraffinage van benzine voertuigen vergelijkt met de emissies voor de productie van elektriciteit voor elektrische voertuigen, dan stoten elektrische voertuigen 4 keer minder fijnstof uit dan benzine voertuigen. De ontginning van grondstoffen, meestal buiten Europa, voor de productie van componenten van voertuigen, onder andere de productie van de katalysator bij benzine wagens en de batterij bij elektrische wagens, verhogen in belangrijke mate de milieu-impact. Het is dus aanbevolen deze ontginning milieuvriendelijker te maken en de componenten op het einde van hun levensduur te recycleren.

Naast fijnstof zijn er nog tal van andere redenen die in het voordeel van elektrische voertuigen pleiten. Conventionele diesel en benzine wagens stoten aanzienlijke hoeveelheden uitlaatgassen uit in de stad, zoals koolstofmonoxide, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, die allen een impact hebben op de gezondheid. Elektrische voertuigen zijn ook voordelig om de klimaatsverandering tegen te gaan. Vandaag stoten ze slechts 1/3e broeikasgassen uit in vergelijking met benzine wagens, rekening houdend met de productie van elektriciteit in België.

Doordat de gemakkelijk ontginbare aardolie opraakt, zal men meer en meer gebruik moeten maken van aardoliewinning uit teerzand en schaliegas. Deze ontginning heeft een veel grotere milieu-impact dan de conventionele ontginning van aardolie. Daarentegen wordt elektriciteitsproductie properder door de toename van hernieuwbare energiebronnen (windturbines, zonnecellen). Wie vandaag een benzine wagen koopt weet dat die in 10 jaar op meer vervuilende benzine zal rijden. Wie vandaag een elektrische wagen koopt weet dat die binnen 10 jaar nog minder impact zal hebben op het milieu.

Daarnaast zijn er ook economische voordelen. De huidige import van aardolie in Europa heeft een negatieve invloed op handelsbalans: 1 miljard euro per dag exporteren we uit onze Europese economie om aardolie te importeren. Een studie van Cambridge Econometrics heeft aangetoond dat kiezen voor elektrificatie 1 miljoen bijkomende jobs kan opleveren in 2030 en meer dan 2 miljoen in 2050 in Europa. Wensen we deze economische voordelen over te laten aan de Aziatische landen of kiest Europa resoluut voor elektromobiliteit? (Foto: thijs_vangrinsven)


Meer lezen over: , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Bovendien wordt er in de bebouwde kom vaak met een koude motor gereden of met een te laag belaste motor.
Er wordt dan meer brandstof gebruikt (ingespoten)en het uitlaatgasreinigings-systeem werkt bij lage temperatuur onvoldoende.

Klinkt al aannemelijker. Niettemin krijg je bij 12 onderzoeken 13 verschillende resultaten…

@Esprit_de_Flandre: Helemaal mee eens. Maar het overgrote deel van de onderzoeken en wat boeren verstand komen toch echt tot de zelfde conclusie: Well-to-wheel is een EV schoner.

Een goed stuk uit het artikel is ook: “Wie vandaag een benzine wagen koopt weet dat die in 10 jaar op meer vervuilende benzine zal rijden. Wie vandaag een elektrische wagen koopt weet dat die binnen 10 jaar nog minder impact zal hebben op het milieu.”

En dat is een belangrijk punt. Naar mate onze energiemix schoner wordt, worden EV’s ook direct schoner. Daar zit geen vertraging in.

Technisch gezien kan ik mijn EV morgen met zonne panelen gaan laden en daardoor geen uitstoot meer hebben. Dat kan met een ICE niet.

@widodh: Ik zie bij gerelateerde artikelen net eentje staan over BYD-taxi’s in Brussel. 35 stuks. Heb even gegoogled en er rijden dit jaar een dikke 1200 taxi’s in Brussel. Ik vraag me eigenlijk af of ze daar niet wat sneller aan kunnen werken, aan die e-taxi’s…

Ik denk niet dat de Telegraaf dit groot op de voorpagina zet.
De gemiddelde nederlander is groen van afgunst op de eigenaren van een EV of Plug-in hybride vanwege het financiële voordeel dat zij hebben.

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.