Niet alleen in de autowereld wordt steeds meer aandacht aan schonere manieren van vervoer geschonken, ook de transportwereld heeft hier oog voor. Op het branchecongres van de BedrijfsautoRAI heeft de transport- en logistiekbranche samen met Natuur & Milieu het initiatief genomen tot de oprichting van een versnellingsteam Transport en Logistiek.

Hier zijn flink wat namen aan verbonden. RAI Vereniging, Natuur & Milieu, TLN, EVO, BOVAG, het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van I&M hebben afgesproken om de komende jaren de noodzakelijke versnelling voor duurzaam goederenvervoer te gaan realiseren. Samen met circa 200 congresdeelnemers zijn actiepunten voor versnelling in de hele keten vastgesteld. Er zijn ontwikkelprojecten – living labs – geformuleerd op het gebied van containervervoer in en rond het Rotterdams havengebied (gaat nog wel eens mis) , ontwikkeling van nieuwe voertuigen voor lange afstandsvervoer en smart city’s, en er zijn afspraken gemaakt over een project rond alternatieve brandstoffen.

Versnellingsteam
Stijgende olieprijzen, economische kwetsbaarheid door globalisering en nieuwe markten, en groeiende milieu-uitdagingen rond klimaatverandering en luchtkwaliteit maken ingrijpende innovaties in deze branche noodzakelijk. Deze innovaties kunnen alleen worden gerealiseerd door gezamenlijke actie van alle partijen in de hele keten. Daarvoor neemt de branche het initiatief om een versnellingsteam op te richten. Het doel van dit team is om brede samenwerking in de keten te realiseren, het wegnemen van belemmeringen en het organiseren van grote ontwikkelprojecten- living labs- om de kansrijke innovaties snel in de praktijk te brengen het realiseren van grootschalige innovaties. Het motto is doen, doen, doen!

60 procent minder CO2
Het initiatief tot een versnellingsteam vloeit rechtstreeks voort uit het project C,mm,n cargo, een project van Natuur & Milieu in samenwerking met RAI Vereniging en een brede coalitie van overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen. Doel van dit project is een vermindering van de CO2-uitstoot van goederenvervoer over de weg in 2035 met 60 procent ten opzichte van 2005. In het Actieplan C,mm,n cargo staan de resultaten van dit project. Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu, heeft het actieplan namens de samenwerkende partijen tijdens het congres aangeboden aan Mariëtte van Empel, Directeur Klimaat, Lucht en Geluid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het Actieplan C,mm,n cargo bevat een aantal voorstellen om grootschalige innovaties in deze branche daadwerkelijk te realiseren. De belangrijkste maatregel is de oprichting van een Turboteam Transport en Logistiek met alle relevante partijen in de hele keten van transport en logistiek, zoals vervoerders, logistieke dienstverleners, verladers, voertuigfabrikanten, brandstof- en energieleveranciers, ICT-bedrijven, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. Doel is versterking van de samenwerking in de hele keten.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft toegezegd actief te willen bijdragen aan de oprichting van het Versnellingsteam. Een groep kwartiermakers gaat nu een Plan van Aanpak maken zodat het Versnellingsteam binnen drie maanden een feit kan zijn.


Meer lezen over: , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.