Nuna
Nederland mag zich nog sterker inzetten voor het bevorderen van kennisontwikkeling en –deling op het gebied van elektrisch vervoer.

De samenwerking tussen Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Dutch Innovation Center for Electric Road Transport (Dutch-INCERT) bestaat uit het stimuleren van studententeams om actief te zijn in de ontwikkeling van e-mobility, de ontwikkeling van Masterclasses elektrisch vervoer voor professionals in de publieke en private sector en het evalueren van de proeftuinen Hybride en elektrisch rijden.

Studententeams krijgen de kans een extra stap te zetten. Daarbij gaat het om teams die onder andere meedoen aan de Shell Eco-marathon, World Solar Challenge en Formula Zero. Dutch-INCERT verwacht dat de studententeams met de bijdrage een extra stap kunnen zetten die voorheen niet mogelijk was.

Wat betreft de ontwikkeling van de Masterclasses wordt samengewerkt bij het bepalen van de inhoud en de promotie. Deze is bedoeld voor het bedrijfsleven en overheidsinstellingen. De Masterclass draagt op deze manier bij aan kennisdeling onder beleidsmakers en ondernemers en daarmee aan Nederland als koploperland op het gebied van elektrisch rijden.

Als laatste wordt er samengewerkt aan de eindevaluatie van proeftuinen Hybride en elektrisch rijden. Dutch-INCERT hoopt met de samenwerking een stap verder te zetten in de implementatie van elektrisch rijden binnen Nederland.


Meer lezen over: , , , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.