Groen7 is niet verantwoordelijk voor reacties van bezoekers op dit weblog, maar behoudt zich het recht voor om reacties te hergebruiken, te weigeren of in te korten. Niet relevante reacties of reacties waarbij fatsoensnormen worden overschreden worden niet geaccepteerd. Ook het schaamteloos pluggen van je eigen site, daar waar dit niet relevant is, stellen we niet op prijs. IP-nummers worden opgeslagen en mogelijk geblokkeerd.
De reacties blijven de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Groen7. Groen7 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van Groen7.

Groen7 betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Groen7 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Groen7 bevat vaak links naar andere sites, wij zijn echter niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Onze privacy- en cookieverklaring kun je hier bekijken.

Alle rechten voorbehouden.