Groen7

Den Helder krijgt fabriek voor blauwe waterstof

Blauwe waterstof is de milieuvriendelijkere variant van grijze waterstof, maar het gaat niet bepaald om de allerduurzaamste manier van opwekken.

Bij de productie van blauwe waterstof wordt de CO2 die vrijkomt afgevangen en opgeslagen, de uitstoot die ontstaat tijdens de productie is daardoor geen directe belasting voor het milieu.

Zonder wroeging kan daarom op grote schaal waterstof geproduceerd gaan worden in Den Helder, zo is althans de bedoeling. Hiertoe is een intentieovereenkomst getekend door een handvol partijen; NAM, Gasunie, GasTerra, Port of Den Helder, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord, de gemeente, de provincie en New Energy Coalition.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie van de provincie: “Noord-Holland zit midden in de energietransitie. Dat is een gigantische operatie voor heel Nederland. We moeten op een andere manier aan onze energie komen om de klimaatdoelstellingen te halen. Ik ben blij dat we met deze verschillende partijen gaan kijken naar de haalbaarheid van een blauwe waterstoffabriek in Den Helder. Het is daarmee ook een mooi voorbeeld van de kansen die de energietransitie biedt.”

Het is de bedoeling om waterstof te winnen uit aardgas. Op een later moment moet het mogelijk worden om overtollige windenergie op te slaan, door omzetting in waterstofgas. De havens van Amsterdam, Groningen en Den Helder werken samen onder de naam Hydroports om deze groene waterstof te produceren. Overigens kan waterstof ook op een andere, duurzame manier tot stand komen.

Wordt waterstof dan echt de brandstof van de toekomst?