Uit het rapport ‘Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving’ van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat elektrisch rijden het milieu en de leefomgeving in steden aanzienlijk kan verbeteren. Luchtverontreiniging en geluidshinder nemen fors af, maar elektrisch rijden kost overheid en automobilisten wel meer geld.

Totale omschakeling
Het planbureau onderzocht wat de gevolgen zijn van een totale omschakeling op elektrisch rijden van personenauto’s in 2050. Welk effect heeft dat op milieu, infrastructuur en ruimte en de kosten voor overheid en consument.

De conclusie is dat het erg aan de prijs blijft. Alleen automobilisten die meer dan 20.000 kilometer per jaar rijden kunnen geld besparen met elektrisch rijden. Voor wie daar onder zit blijven EV’s duurder dan een auto op benzine, diesel of gas, zelfs als de vrijstelling op de aanschafbelasting (BPM) gehandhaafd blijft en de accu’s flink goedkoper worden.

Overheid loopt inkomsten mis
Als het huidige belastingregime gehandhaafd blijft, scheelt elektrisch rijden de schatkist jaarlijks 5 tot 7 miljard aan inkomsten, aangezien EV’s vrijgesteld zijn van BPM. De overheid loopt dus enorme inkomsten mis bij een totale omschakeling.Daar staat wel tegenover dat de CO2-uitstoot van het wagenpark nihil is, mits de stroom voor EV’s CO2-vrij wordt opgewekt. De geluidshinder van auto’s in steden neemt met ongeveer een derde af, waardoor mogelijk bespaard kan worden op geluidsmaatregelen.

Aantrekkelijk houden
Hoewel het grote investeringen vraagt, is niets doen geen optie. Om de Europese klimaatdoelen binnen bereik te brengen, moet de personenautomobiliteit CO2-neutraal worden. Elektrisch rijden is daarvoor op dit moment een van de meest kansrijke technologieën, zo bepleit het PBL.nl. Beleid gericht op het vergroten van het aandeel elektrisch rijden blijft dus zinvol. Wel zal moeten worden voorgesorteerd op de kosten die zich op termijn zullen voordoen. De uitdaging is om slimme manieren te vinden om de overheidsinkomsten op peil te houden, of de gevolgen daarvan anders te beheersen, en tegelijkertijd het elektrisch rijden aantrekkelijk te houden voor de gebruikers.


Meer lezen over: , , , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Uiteindelijk zal die vrijstelling natuurlijk vervallen, maar wel jammer dat “schoon” rijden meer geld kost voor mensen die weinig kilometers maken. Al zouden we dat er natuurlijk voor over moeten hebben…

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.