Het hing al enige tijd in de lucht, maar de regels omtrent CO2-normen zijn door de Europese Commissie voor zowel personenauto’s als bestelbusjes aangescherpt. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s mag in 2020 niet hoger zijn dan 95 g/km. Vorheen was dat 135,7 g/km. Voor bestelwagens geldt een uitstoot van 147 g/km. De Europese fabrikantenvereniging ACEA is fel tegen de wijzigingen, Milieudefensie heeft al met tevredenheid gereageerd.

De Europese Commissie heeft vandaag, ondanks een intensieve lobby van de auto-industrie, toch gekozen voor hardere eisen om de uitstoot van CO2 door auto’s te verminderen. “Een stap in de goede richting om de CO2-uitstoot van het Europese wagenpark in te perken,” aldus Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. De Europese Commissie wil in 2050 een reductie van zestig procent van de CO2-uitstoot door Europees verkeer ten opzichte van 2008.

Zware auto’s die veel brandstof verbruiken hebben een hogere co2-uitstoot. Het vaststellen van een gemiddelde uitstoot voor autoproducenten moet de productie van lichtere en zuinigere auto’s bevorderen. Stumpe: “Er ligt nu een duidelijke opdracht voor de Europese auto-industrie.”

Felle tegenstand
Vooral vanuit de Duitse en Zweedse auto-industrie was achter de schermen fel verzet tegen de nieuwe normen voor zuinigere auto’s. De technische mogelijkheden om hun zware en grote auto’s zuiniger te maken lijken uitgeput. Volgens Milieudefensie moet de auto-industrie dan ook serieus plannen gaan maken om na 2020 verder te vergroenen. Stumpe: “Wat ons betreft is dit de laatste generatie benzineauto’s. Om de ambities van de EU te halen, moeten we na 2020 echt inzetten op schonere auto’s.”

ACEA, de Europese Vereniging van Autofabrikanten, denkt volgens Autokompas juist dat de Europese auto-industrie met de nieuwe eisen wordt benadeeld ten opzichte van andere regio’s met minder strenge regels. “De eisen die nu zijn neergelegd zijn extreem moeilijk te realiseren” aldus Ivan Hodac, secretaris-generaal van ACEA. “Het zijn de zwaarste CO2-eisen wereldwijd. Dit betekent dat de fabricagekosten in Europa aanzienlijk stijgen, wat ons een concurrentienadeel oplevert, en juist een tragere vlootvernieuwing.”

De nieuwe eisen komen volgens Hodac vooral als een klap omdat de Europese automarkt in slecht weer zit. “Dit jaar worden er naar verwachting 7% minder nieuwe auto’s verkocht. Een laagterecord sinds 1995. De meeste fabrikanten verliezen geld in Europa, dus we moeten juist op zoek naar concurrentievoordelen. Doelstellingen op het gebied van CO2-reductie mogen ambitieus zijn, ze moeten ook haalbaar zijn.”

Greanpeace niet tevreden
Het Duitse persbureau AFP kreeg van een Greenpeace-woordvoerder te horen dat de milieuorganisatie vraagtekens zet bij de CO2-regels. Door een elektrische modellen in de vloot op te nemen schiet de gemiddelde CO2-uistoot naar beneden, terwijl EV’s in de praktijk nauwelijks verkocht hoeven te worden. Ook het feit dat de nieuwe CO2-richtlijn rekening houdt met de CO2-uitstoot in relatie tot het gewicht zou Duitse autofabrikanten als BMW en Mercedes bevoordelen. ““De Europese Commissie schuift duidelijk op in de richting van de Duitse autofabrikanten”, aldus Greenpeace.

Volgende stappen
De voorstellen worden ter bespreking ingediend bij het Europees Parlement en de Raad en daarna vastgesteld met de gewone wetgevingsprocedure. Met de voorstellen wordt een wijziging beoogd van twee bestaande verordeningen tot vaststelling van bindende eisen voor fabrikanten om de verplichte streefcijfers voor 2015 voor auto’s te halen en de streefcijfers voor 2017 voor bestelwagens. De uitvoeringsmaatregelen zijn reeds vastgesteld en de CO2-emissies van nieuwe voertuigen worden jaarlijks gecontroleerd.

Achtergrond
De nieuwe CO2-richtlijnen leveren een verdere bijdrage aan de doelstelling van de EU om de totale broeikasgasemissies tegen 2020 tot 20% onder het niveau van 1990 terug te dringen en de nodige stappen te ondernemen om de vervoerssector koolstofvrij te maken, overeenkomstig het beleid van de Unie inzake klimaatverandering en het Witboek Vervoer. Auto’s en bestelwagens zijn samen goed voor ongeveer 15% van de CO2-uitstoot in de EU, inclusief de uitstoot die wordt veroorzaakt door de brandstofbevoorrading.


Meer lezen over: , , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.