Onlangs bleek dat de milieu-impact van bepaalde biobrandstoffen groter is dan vaak wordt aangenomen en het in sommige gebieden voor voedselschaarste zorgt. nu blijkt dat er, dankzij kunstmest, meer N20 vrijkomt dan tot voorheen werd aangenomen.

Twee keer meer dan gedacht
NRC Handelsblad meldt dat de productie van biobrandstof uit gewassen als koolzaad, tarwe en soja waarschijnlijk tot een netto verhoging van de uitstoot van broeikasgas leidt. Dat komt onder meer doordat de benodigde akkergrond, bemest met stikstofhoudende kunstmest, een deel van die stikstof weer uitstoot in de vorm van N2O (lachgas). Een broeikasgas dat lang in de atmosfeer blijft. Dit zou twee keer zo groot als tot nu werd aangenomen.

Momenteel wordt biobrandstof in Nederland tot zo’n 5 à 7 procent bijgemengd in gewone brandstof. De Europese Unie streeft naar 10 procent vervanging van benzine en diesel door “hernieuwbare brandstoffen” in 2020.


Meer lezen over: , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.