Uitgebreid onderzoek onder bezoekers van de vakbeurs ecomobiel 2012 laat een positief beeld zien omtrent de ontwikkeling van duurzame mobiliteit. De investeringsplannen voor de komende 24 maanden zijn veelbelovend. Zo is ruim 49% van de bezoekers van plan binnen twee jaar te investeren in duurzame mobiliteitsoplossingen. Gezamenlijk wordt er een budget gereserveerd van 400 tot 600 miljoen.

Sterke groei verduurzaming wagenparken
39% van deze investeringen staat gepland in 2013. De grootste investering ligt met 48% in het verduurzaming van het wagenpark, voor zowel de zakelijke rijders, als de transportsector. Hieraan gekoppeld zijn de investeringen in energie-, tank- en laadinfrastrucuur met 19%. De groei binnen (binnenstedelijke) transportoplossingen vertaalt zich ook in de toenemende vraag naar voertuigen op alternatieve brandstoffen, zoals biogas, LNG, CNG, waterstof en LPG. De investeringen in deze laatste categorie zullen de aankomende jaren naar verwachting exponentieel groeien door de strengere milieu eisen voor (binnenstedelijke) distributie en kostenbesparingen t.a.v. reguliere brandstoffen en (lokale) subsidieregelingen.

Interesse in breder mobiliteitslandschap
De afgelopen jaren zien we een verschuiving in de interesse van de bezoeker naar een breder perspectief. De eerste jaren lag de focus sterk op elektrische aandrijfvormen. Ook in 2012 blijft dit onderwerp hoog scoren bij de bezoeker (19%). Voertuigen op alternatieve brandstoffen (17%), in combinatie met de interesse in binnenstedelijke transportoplossingen (15%) laat zien dat steeds meer laders en verladers ecomobiel weten te vinden. Ook personenauto’s op (bio)gas worden voor wagenparkbeheerders en vlooteigenaren steeds aantrekkelijker gevonden. Het slimmer omgaan met mobiliteit binnen organisaties in brede zin vertaald zich in de groeiende interesse in fleet- en mobiliteitsmanagement oplossingen (16%).

Mobiliteit staat hoog op de (directie)agenda.
In lijn met het investeringspotentieel en de verbreding van het mobiliteitslandschap wordt investeren in (duurzame) mobiliteit steeds meer als een strategische keuze binnen organisaties ervaren. Van alle bezoekers bekleed dan ook ruim 45% een directie of management functie, daarnaast is 50% beslisser. Dit wordt aangejaagd door het economische sentiment en het feit dat de gemiddelde mobiliteitskosten 10%-20% per medewerker bedragen en steeds meer druk uitoefenen op het bedrijfsresultaat. De aantrekkelijke subsidieregelingen voor ZZP’ers zorgen er voor dat steeds meer zelfstandigen (14%) de vakbeurs bezoeken om zich te verdiepen in de aanschaf van een energiezuinige auto.


Meer lezen over: , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Logisch dat veel bedrijven in 2013 gaan investeren, 5 jaar 0% bijtelling en hoe lang blijven subsidies nog beschikbaar.

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.