Elektrische mobiliteit kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van duurzame mobiliteit. De ACEA waarschuwt wel dat het onwaarschijnlijk is dat het volle potentieel kan worden benut en doelen worden gehaald als de omstandigheden voor EV’s niet veranderen.

ACEA, de European Automobile Manufacturers’ Association, wijt dit deels aan de slechte verkoopcijfers door de economische crisis. Maar het komt voor een belangrijk deel óók door de traagheid van het proces waarmee normen voor opladen worden opgesteld, door versnippering van de Europese markt, gebrekkige afstemming van stimuleringsmaatregelen, onvoldoende gerichte steun voor R&D en het ontbreken van een heldere visie op infrastructuur.

“Elektrisch vervoer kan alleen een echt succes worden als er volledige samenwerking is tussen alle betrokken partijen zoals energiemaatschappijen, aannemers, netbeheerders, standaardisatieorganisaties en de autoindustrie. En als zij volledige steun krijgen van de lidstaten en de EU”, aldus ACEA-secretaris Ivan Hodac.

Laadinfrastructuur
Standaardisering van laadinfrastructuur is een van de onmisbare factoren om e-mobiliteit aan een behoorlijk marktaandeel te helpen. Essentieel voor investeerders en daardoor voor het bereiken van schaalgrootte. Dan pas dalen de kosten voor alle belanghebbenden. Bovendien is het essentieel voor de acceptatie bij de consument.

Iedereen één stekker
De autoindustrie heeft al meerdere keren met nadruk gevraagd om één enkele stekker voor het opladen van auto’s, die past in zowel de auto als in het stopcontact. De fabrikanten zijn vorig jaar al akkoord gegaan met een gezamenlijk voorstel voor een Europees oplaadsysteem.

Bezorgd
ACEA zegt ‘zeer bezorgd’ te zijn door het gebrek aan voortgang bij het scheppen van randvoorwaarden. De belangenbehartiger verwacht dat in het komende decennium tussen de twee en acht procent van de nieuwe auto’s plug-ins zullen zijn, met grote verschillen tussen de diverse fabrikanten.


Meer lezen over: , , ,

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten.